بایگانی برچسب: هاشم باند

تصویر ماهواره ای از محل دقیق تپه ی هاشم شغال دره | دهستان میناباد

تصاویری از سرسبزی دل انگیز تپه هاشم روستای میناباد

تصاویری از سرسبزی دل انگیز تپه هاشم روستای میناباد

در ادامه ثبت تصاویر از مناطق مختلف این دهستان و روستا این بار سراغ تپه ی هاشم ( هاشم باند ) رفتیم . روز جمعه و تعطیلات پشت سر هم  این چند روز باعث شده بود که این قسمت از منطقه شغال دره ی میناباد شلوغ تر به نظر برسه و این هم سبب شد

Top