بایگانی برچسب: هنرمند نوجوان

شعر “مرا دانی…” از هنرمند نوجوان و دوست داشتنی فرزین کمالی

مرا دانی… منم دیوار بی پرده منم زندان بی نرده منم آزادی وخنده منم خورشید عالم سوز ز پایم تا به سر مرموز منم دیوانه و سرمست لوای بندگی در دست نه هر بندی ، فقط یک بند ز شبنم دارم این سربند یکی خواهم،خدایم را به در گاهش دعایم را رسانم تا که پایم

Top