بایگانی برچسب: وبسایت نوجه ده

راه اندازی وبسایت جامع روستای نوجه ده نمین

راه اندازی وبسایت جامع روستای نوجه ده نمین

راه اندازی وبسایت جامع روستای نوجه ده نمین

راه اندازی وبسایت جامع روستای نوجه ده نمین دنیای امروز ما ملزومات و نیازمندیهای خود را داراست و بایستی خود را با امکانات و ابزارهای حال بروز کرد و استفاده و بهره برداریهای مطلوب را از آن برد. وبلاگ “نوجه ده نیوز” در سال ۱۳۸۵ به همت جوانان این دیار که در قالب “انجمن خبری نوجه

Top