بایگانی برچسب: گلیم بافی

kilimnews-520x359

گره کور بیمه ای قالی و گلیم بافان

گره کور بیمه ای قالی و گلیم بافان

بیمه قالی و گلیم بافان خانگی و بهرمند شدن این بخش از جامعه از مزایای دارو درمان و بازنشستگی ، موضوعی ست که از دهه چهل مطرح بوده و در سال ۵۴ به صورت قانون در آمد و تا حدودی اجرا شد . اما آن قانون بعدا دچار مشکلات اجرایی گردید و سر با عنوان

"گلیم عنبران" گنجینه صنایع دستی/ اردبیل قطب تولید گلیم ایران

“گلیم عنبران” گنجینه صنایع دستی/ اردبیل قطب تولید گلیم ایران

 در روستاهای شهرستان نمین بویژه در منطقه عنبران زنان و دختران بومی هنرهایی بر روی گلیم خلق می کنند که آوازه اصالت آن امروزه در تمام جهان شناخته شده و در این میان گلیم عنبران گنجینه صنایع دستی استان اردبیل است.  شهر عنبران واقع در هفت کیلومتری شمال شهرستان نمین کانون اصلی بافت گلیم است

Top